Как се почиства вътрешността на съдомиялната?

Последно актуализиран 13.1.2023 г. 6:59

Въпрос: 

  • Как се почистват филтрите на съдомиялнята?  

Приложимо към: 

  • самостоятелна съдомиялна машина 
  • интегрирана съдомиялня 

Решение:

1. Внимателно почистете уреда, включително гуменото уплътнение на вратичката, с мека и влажна кърпа  

2. Провеждайте програми с дълго времетраене поне 2 пъти месечно  

Ако често използвате програми с кратко времетраене, това може да остави наслагвания от мазнина и варовик в уреда.  

3. Използвайте ежемесечно специален препарат за почистване на съдомиялни.

Следвайте внимателно инструкциите на опаковката на продукта.