Кошничките на съдомиялнaта или спрей лостовете са обезцветени

Последно актуализиран 4.12.2019 г. 12:03

Проблем: 

  • Обезцветени кошници на съдомиялнaта или спрей лостове  
  • Кафяви отлагания в съдомиялната  
  • Червени отлагания в съдомиялната  

Приложимо към: 

  • самостоятелна съдомиялна машина
  • интегрирана съдомиялна машина 

Решение: 

1. Проверете отводняването. 

Проверете за големи утайки/отлагания и ги отстранете  

2. Почистете уреда, включително гуменото уплътнение на вратичката, с мека и влажна кърпа  

3. Провеждайте програми с дълго времетраене поне 2 пъти месечно  

Ако често използвате само програми с кратко времетраене, те могат да оставят наслагвания от мазнина и варовик в уреда.  

4. Използвайте ежемесечно специален препарат за почистване на съдомиялни. Следвайте внимателно инструкциите на опаковката на продукта.  

Причина:

  • Доматените сосове и тези за паста е възможно да оставят червени отлагания върху други изделия и компоненти на уреда. Тези остатъци могат да се премахнат с помощта на специален препарат. Глинените предмети могат да причинят кафяви отлагания върху други предмети в съдомиялнaта.