Поръчка на нова кошница за прибори

Последно актуализиран 7.7.2020 г. 7:13

въпрос

  • Как да поръчам нова кошница за прибори за моята съдомиялна машина?
  • Подмяна на кошницата за съдове за съдомиялна машина

Отнася се за

  • свободно стояща миялна машина
  • вградена  миялна машина

Резолюция

1. За да поръчате нова кошница за прибори за вашата съдомиялна машина, посетете нашия уебсайт

  • Въведете номера на продукта в лентата за търсене в Webshop, за да сте сигурни, че получавате частите за вашия конкретен модел съдомиялна машина.
  • Кодът на номера на продукта на вашата съдомиялна машина е разположен на табелката с данни.


1. Номер на модела

2. Номер на продукта (PNC)

3. ELC номер (разширение)

4. Сериен номер