Повреден бутон "Вкл./изкл."

Последно актуализиран 4.12.2019 г. 14:41

Въпрос:

  • Бутонът на съдомиялната Вкл./Изкл. (On/Off) е повреден

Приложимо към:

  • Интегрирана съдомиялна
  • самостоятелна съдомиялна машина

Решение:

1. Свържете се с оторизиран сервизен център

За да замените повредена част, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.