Съдомиялната машина тече

Последно актуализиран 14.3.2024 г. 9:11

Проблем

 • Малък теч от вратата на съдомиялната
 • Течове под съдомиялната машина по време на употреба
 • Водата излиза от вратата отдолу или отпред
 • Вода под съдомиялната
 • Съдомиялната машина показва код за грешка i30 - открит е теч на вода

Отнася се за

 • Свободностояща миялна машина
 • Съдомиялна за вграждане

Решение

Съдомиялната машина може да тече поради следното:

Съдомиялната не е нивелирана правилно:

 • Проверете дали уредът е нивелиран правилно с помощта на нивелир.
 • Разхлабете или затегнете регулируемите крачета (ако има такива).
 • Вратата на уреда не е центрирана спрямо дъното на уреда. Регулирайте задния крак (ако е приложимо).
 • За повече информация относно нивелирането на вашата машина, моля, изтеглете Вашето ръководство за употреба.  

 

Има прегъване, блокиране или прекъсване на връзките:

 • Издърпайте машината, за да проверите дали всички тръби зад машината нямат прегъвания или запушвания.
 • Следвайте всяка тръба от съдомиялната машина до крана, за да сте сигурни, че няма видими прекъсвания и че всички уплътнения са сухи.


Възможно е да има нарушена тръба или уплътнение:

 • Издърпайте машината, за да проверите всички тръби зад машината.
 • Следвайте всяка тръба, за да сте сигурни, че няма видими прегъвания или прекъсвания.

Проверете внимателно уплътненията за напуквания или ерозия.

Затруднено въртене на рамото за пръскане или голям предмет, отклоняващ водната струя:

Проверете разпръскващите рамена и филтрите и ги почистете, ако е необходимо.

 • Понякога голям предмет може да блокира или възпрепятства въртенето на разпръскващото рамо, което води до постоянно пръскане на вода само в една позиция. Това може да окаже ненужен натиск върху една област на уплътнението на вратата и да доведе до изтичане.
 • Проверете зареждането и се уверете, че разпръскващите рамена могат да се въртят свободно и че никакъв необичайно голям предмет не блокира движението или може би отклонява водната струя в ъгъла на съдомиялната машина или към вътрешния панел на вратата. След като регулирате зареждането и/или извадите големия предмет, оставете машината изключена за една нощ, за да позволите на основата да изсъхне малко и опитайте отново на следващия ден.


Ако тази статия е била полезна, моля, уведомете ни, като изберете „палец нагоре“. Като алтернатива, ако статията не е била полезна, моля, ако изберете „палец надолу“, можете ли да предоставите конкретна обратна връзка, тъй като ние следим това отблизо, за да гарантираме, че непрекъснато подобряваме нашите публикации.