Съдомиялната не нагрява водата

Последно актуализиран 5.12.2019 г. 9:29

Проблем

  • Съдомиялната не нагрява водата.


Приложимо към:

  • вградена съдомиялна
  • самостоятелна съдомиялна машина


Решение


1. Нулирайте вашия уред

Изключете съдомиялната от контакта, изчакайте 1 минута и я включете отново.
Можете да изключите захранването и чрез предпазителите на панела / превключвателя за захранване.
Ако сте издърпали машината и след това сте я върнали обратно на място, важно е да се уверите, че тръбите не са прегънати или притиснати и че кранът е напълно отворен.
Включете съдомиялната, изберете подходяща програма и я стартирайте.
Ако цикълът стартира и работи нормално, проблемът е разрешен.

2. Стартирайте интензивен цикъл и проверете дали машината е топла отвътре при приключване на програмата.

3. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако съветите по-горе не решават проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.