Съдомиялнaта показва съобщение за грешка C2, F2, i20, AL6, бипка 2 пъти или LED примигва 2 пъти

Последно актуализиран 15.3.2024 г. 12:32

Проблем

  • Съдомиялната показва съобщение за грешка C2, F2, i20 или AL6 
  • Съдомиялнaта бипка 2 пъти или LED (светодиодът) примигва 2 пъти 
  • Уредът не източва водата

Отнася се за

  • Интегрирана съдомиялнa  
  • Самостоятелна съдомиялна машина

Решение

Код на грешка i20 - уредът не източва водата.

1. Уверете се, че каналът на водата не е запушен 

2. Уверете се, че филтърът на отходния маркуч не е запушен  

3. Уверете се, че вътрешният системен филтър не е запушен


4. Уверете се, че дренажният маркуч е инсталиран правилно:  

  • Дължината на дренажния маркуч не превишава 400 см. 
  • Входният отвор на дренажния маркуч трябва да е между 40 и 85 см. 
  • Дренажният маркуч е повреден, прегънат или усукан  

5. Проверете дали запушалката е отстранена от сифона на мивката. (Дали съдомиялнaта е наскоро монтирана или премествана)  

  • Запушалката трябва да е отстранена от сифона. 
  • Отворете входния отвор, където дренажният маркуч е свързан към сифона, отстранете запушалката и свържете отново входния отвор на сифона.  

6. Свържете се с оторизиран сервизен център  

Ако съветите по-горе не решават проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер    

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.