Съдомиялната показва съобщение за грешка iF0, iFo или iF1

Последно актуализиран 15.3.2023 г. 11:03

Проблем: 

  • Съдомиялната показва съобщение за грешка iF0, iFo или iF1  

Приложимо към:

        -  Свободностояща съдомиялна машина

        - Вградена съдомиялна машина  

Решение: 

1. Нулирайте вашия уред  

  • Изключете съдомиялната от контакта, изчакайте 1 минута и я включете отново.
  • Можете да изключите захранването и чрез предпазителите на панела/ключа за захранването.
  • Ако сте издърпали машината и след това сте я върнали обратно на място, важно е да се уверите, че тръбите не са прегънати или притиснати и че кранът е напълно отворен.
  • Включете съдомиялната, изберете подходящ цикъл и я стартирайте.
  • Ако цикълът стартира и работи нормално, проблемът е разрешен. 

2. Проверете дали уредът показва отново същото съобщение или се е променило  

Ако уредът показва различен код за грешка, проверете кода в ръководството на потребителя за помощ при отстраняване на проблем. 

Можете да изтеглите ръководството на потребителя тук.  Ако уредът все още показва iF0, iFo или iF1 след нулиране:  

3. Проверете подаването на вода  

Проверете водоснабдяването в жилището, например като отворите кранчето. 

Ако водата не тече, свържете се с водоснабдителя за информация.  

4. Проверете дали кранчето за водата към съдомиялната ви е изцяло отворено  

Ако кранчето за подаване на вода е затворено, изключете захранването на съдомиялната и отворете изцяло кранчето за подаване на вода. 

Включете отново съдомиялната и изберете програма. Натиснете бутона за старт, за да стартирате съдомиялната  

5. Проверете дали не използвате повече от един уред, за който е необходима вода.  

Ако повече от един уред работи и използва вода, това може да е причина за твърде ниското налягане за съдомиялната. 

Опитайте да използвате съдомиялната докато няма други включени уреди, използващи вода.  

6. Проверете налягането на подаването на водата.  

Проверете дали можете да напълните 10-литрова кофа вода за 1 минута, или 5-литрова кофа за 30 секунди от едно кранче. 

Ако не, водното налягане е твърде ниско за работата на съдомиялната и трябва да се свържете с вашия водоснабдител.  

7. Проверете дренажния маркуч за евентуална чупка или извиване  

Ако маркучът за подаване е огънат, усукан или повреден, изключете веднага съдомиялната и спрете подаването на вода. Ако маркучът е повреден, уредът трябва да се провери и поправи от инженер.  

8. Уверете се, че филтърът на входящия маркуч не е запушен  
Филтърът на входящия маркуч се намира в конектора до кранчето/вентила. Затворете крана и развинтете маркуча за подаване на вода.

Филтърът на входния отвор трябва да е чист и без котлен камък, вижте ръководството на потребителя за подробни указания как да свалите и почистите филтъра.

След като почистите филтъра и го поставите обратно във входящия маркуч, изберете програма и я стартирайте.  

9. Проверка на дренажната система  

Проверете дали: 

  • Филтрите са чисти. В ръководството на потребителя ще откриете информация, свързана с почистването и поддръжката. 
  • Отходната тръба се намира на правилна височина над пода. Вижте указанията за монтиране във вашето ръководство на потребителя или отделна брошура за монтаж, предоставена с вашия уред.


10. Проверете дали запушалката е отстранена от сифона на мивката. (Ако съдомиялната ви е наскоро инсталирана или преместена).  

Запушалката трябва да е отстранена от сифона. Отворете входния отвор, където дренажният маркуч е свързан към сифона, отстранете запушалката и свържете отново входния отвор на сифона.  

11. Свържете се с оторизиран сервизен център 

 Ако предложенията по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.  

Запишете си кода на съобщаваната грешка и го цитирайте, когато искате посещение от инженер. Това няма да реши вашия проблем, но ще помогне на инженера ни да установи причината за проблема. 

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.