Вратата изскача по време на цикъл за пране

Последно актуализиран 5.12.2019 г. 11:13

Ако уредът е монтиран наскоро, панелът на вратата, кухненската врата е възможно да е твърде тежка или уредът да не е монтиран правилно (важно е уредът да е нивелиран и закрепен на място).

  • Ако това е така, свържете се с монтажиста.

Ако уредът е монтиран правилно, възможно е проблемът да се дължи на блокирани или запушени разпръскващи рамене.

  • Проверете и при необходимост измийте разпръскващите рамене и почистете филтрите на дъното на уреда съгласно ръководството на потребителя, преди да използвате уреда отново.
  • Ако съветите по-горе не разрешат проблема, свържете се с оторизирания сервизен център.