Вратата на съдомиялната се затваря

Последно актуализиран 3.12.2019 г. 14:46

Проблем:

  • Вратата на съдомиялната се затваря.
  • Вратата на съдомиялната се затваря сама - уредът не може да бъде зареден

Приложимо към:  

  • Вградена съдомиялна

Решение:

1. Необходимо е да монтирате външния панел на вратата, за да работят правилно пантите. 

За повече информация, вижте инструкциите за монтаж, предоставени с вашия уред.

2. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако предложенията по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер. 

Внимание: Не препоръчваме използването на уреда, докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете уреда от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.