Възможно ли е да свържа съдомиялната към източник на топла вода?

Последно актуализиран 22.5.2020 г. 10:38

Въпрос:

  • Възможно ли е да свържа съдомиялната към източник на топла вода?

Приложимо към:

  • самостоятелна съдомиялна
  • вградена съдомиялна

Решение:

1. Възможно ли е да свържа съдомиялната към източник на топла вода. 

Максималната препоръчителна температура е 60°C.

Ако топлата вода идва от алтернативен източник на енергия (като соларни панели), използвайте източника на топла вода, за да намалите потреблението на енергия