Започването на цикъл за пране отнема твърде много време

Последно актуализиран 5.12.2019 г. 11:34
Когато стартирате цикъл, възможно е да изминат до пет минути за зареждане на блока за омекотяване. През това време е възможно да изглежда, че уредът не работи. Течната фаза започва първа след завършване на тази процедура.