Вратата на фризера се отваря трудно

Последно актуализиран 21.5.2020 г. 12:47

Въпрос:

  • Вратата се отваря трудно
  • Вратата трябва да се дръпне силно, за да се отвори

Приложимо към: 

  • Фризер

Решение: 

1. Натиснете с пръст един от ъглите на уплътнението на вратата, за да освободете част от вакуума - така вратата ще се отвори по-лесно след затваряне.   

2. Изчакайте около минута, преди да отворите вратата, ако току-що сте я затворили   

3. Не блъскайте вратата   

4. Уредът трябва да е нивелиран

Нагласете крачетата на уреда и проверете нивелирането с либела

5. Проверете дали пантите да повредени и сменете дефектните части на пантите, ако има такива    

6. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако предложенията по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.

Причина:  

  • Въздухът във фризера се свива при охлаждане. Това понякога създава засмукване, поради което вратата се отваря по-трудно. Ако вратата се затвори бързо или се блъсне, въздухът ще бъде изтласкан и може да са нужни няколко минути, за да се освободи вакуумът - след това вратата ще може да се отвори нормално. Засмукването в хладилника или фризера след затваряне на вратата е нормално - това не е производствен дефект.