Чекмеджетата се движат трудно

Последно актуализиран 6.7.2020 г. 5:20

Проблем:

  • Трудно е да местя чекмеджетата в хладилника ми

Отнася се за:

  • Фризер
  • вертикален фризер
  • хладилник

Резолюция:

1. Извадете или пренаредете храната, така че вече да не докосва рафта над чекмеджето.

2. Отстранете остатъците, почистете чекмеджето, ролките и релсата.

3. Проверете натрупването на лед в зоната на фризера, вътре в чекмеджето.

Причина:

  • Този проблем е причинен от храна, която докосва рафта над чекмеджето, или от водещата шина е замърсена или запушена.