Компресорът на моя уред не издава звук

Последно актуализиран 5.12.2019 г. 11:45

Уверете се, че уредът е свързан правилно към електрозахранването и че хладилната система е включена.

Проверете за работни звуци след един час.

Ако уредът е включен и компресорът е тих, хладилникът може да работи в автоматичен размразителен цикъл. Размразителната програма се задейства регулярно и отнема около 30 минути. Погледнете ръководството на потребителя, за да видите дали Вашият уред използва тази функция.

Можете да измерите функционирането на хладилника, като поставите чаша с вода, с потопен в нея термометър, в центъра на средния рафт и отчетете температурата след 6 до 8 часа. Ако показаната температура отговаря на зададената от Вас, уредът работи правилно.

Ако горният съвет не отстрани проблема, той може да бъде отстранен от сервизен техник.