Лед се образува в дъното на фризера ми

Последно актуализиран 15.1.2021 г. 6:22

Проблем: 

  • Лед се образува в дъното на фризера ми 

Приложимо към: 

  • Фризери 

Решение:

1. Уверете се, че студен въздух циркулира във всички отделения на фризера ви 

Ако вентилацията е блокирана, тогава студеният въздух няма да циркулира във фризера. Оставете възможно най-много пространство между артикулите, за да циркулира студеният въздух във всички части на фризера  

2. Проверете дали вратите се затварят правилно 

Ледът се образува в дъното на отделението на фризера, когато студеният въздух във фризера се комбинира с топъл и влажен въздух отвън  

3. Уплътнението на вратата трябва да е стабилно.  

Проверете дали уплътнението на вратата действа правилно, като затворите вратата с лист хартия и след това дръпнете хартията. Ако можете да издърпате хартията лесно, вратите не се затварят правилно и уплътненията трябва да се сменят. За да смените уплътнението, свържете се с оторизиран сервизен център.