Размразяване

Последно актуализиран 5.12.2019 г. 11:55

Размразяване на хладилник:

 1. Изключете уреда и извадете кабела от захранващия контакт.
 2. Извадете продуктите и чекмеджетата от вътрешността на уреда.
 3. Ако към уреда ви е включена комбинирана стъргалка за лед/ канал за източване, поставете тавичката за стичане до него.
 4. Размразете натрупванията от лед по естествен път, като оставите вратата/ите отворена/и.
 5. Почистете и забършете вътрешността на уреда с влажна кърпа. 
 6. Свалете канала за източване и поставете отново чекмеджетата.
 7. Затворете уреда и свържете отново захранването.
 8. Включете отново уреда и изчакайте да достигане зададената температура. Това обикновено отнема 4 до 6 часа.

Никога не използвайте остри предмети за премахване на натрупания лед. Това може да причини повреждания на вътрешността или да причини течове в охлаждащата система.

Размразяване на фризер:

Фризерът трябва да се размразява когато слоят лед по страните достигне дебелина от 10 – 15 mm. Фризерът ще се размрази по-лесно когато е празен или съдържа малко продукти.

Отстранете леда по следния начин:

 1. Изключете уреда.
 2. Премахнете всички хранителни продукти от фризера, увийте ги в няколко слоя хартия и ги съхранявайте на студено.
 3. Оставете вратата отворена, извадете тапата от отвора за източване и съберете водата в тавичка. Използвайте подходяща стъргалка, за да премахнете леда бързо.
 4. Когато приключите с размразяването, избършете добре вътрешната страна на фризера и поставете отново тапата в отвора за отцеждане.
 5. Включете уреда.
 6. Задайте контролния програматор за температурата на най-ниската температура и оставете уреда при тази настройка за два до три часа.                      
 7. Поставете обратно храната във фризера.

Никога не използвайте метални предмети за изстъргването на леда. Те могат да повредят уреда. Не използвайте механични инструменти или други средства за ускоряване на процеса на размразяване, освен ако те не са препоръчани от производителя. Ако температурата на замразените хранителни продукти се повиши по време на размразяването, тяхната годност може да бъде намалена.