Дисплеят е замъглен

Последно актуализиран 5.12.2019 г. 12:44
  • Ако гледате дисплея отстрани или отгоре, той ще изглежда неясен.
  • Регулирането на яркостта и контраста на дисплея ще улесни четенето му.
  • Ако уредът разполага с управление на яркостта и контраста, вижте ръководството на потребителя за подробни указания.

Ако съветите по-горе не разрешат проблема, свържете се с оторизирания сервизен център