Как да настроя функцията AutoDose на пералнята си Electrolux

Последно актуализиран 24.6.2020 г. 7:28

Проблем

  • Как да настроя функцията AutoDose на пералнята си Electrolux

Отнася се за

  • Перални Electrolux с функция AutoDose

Решение

1 . За да влезете в конфигурационен режим, задръжте натиснати едновременно бутоните Температура (1) и Центрофуга (2) за няколко секунди, докато се покаже “SET” (3) вляво на дисплея и започнат да мигат индикаторите на резервоара за перилен препарат (4) и на резервоара за омекотителя (5) вдясно на дисплея.


2 . Докоснете бутона на индикатора на резервоара за перилен препарат (1). Дисплеят показва OFF (2).


3. ПРЕДИ ДА НАСТРОИТЕ РЕЗЕРВОАРА НА ОМЕКОТИТЕЛЯ, ТРЯБВА  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА НАСТРОИТЕ ТОЗИ ЗА ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ

4. Word изображение за импортиране Ако не се предприемат други действия, след 10 секунди дисплеят се връща към програмата и резервоарът с перилен препарат AutoDose остава деактивиран. НЕ МОЖЕ ДА СЕ АКТИВИРА В СТАНДАРТЕН РЕЖИМ. За да го активирате, трябва да влезете отново в конфигурационния режим.

5 . Докоснете отново бутона на резервоара за перилен препарат (1). Дисплеят показва индикатора на резервоара (2) и нивото на препарат по подразбиране (3).


6. За да зададете основна доза, докоснете неколкократно бутона за температура (1), за да регулирате дозата нагоре, и бутона за завъртане (2), за да я коригира надолу.
Минималната стъпка е 1 мл.


7. Ако не се предприемат други действия, след 10 секунди дисплеят се връща към програмата и резервоарът за почистващ препарат AutoDose е активиран.

МОЖЕ ДА СЕ АКТИВИРА / ДЕАКТИВИРА В СТАНДАРТЕН РЕЖИМ. Word изображение за импортиране


8. Докоснете бутона на резервоара за омекотител (1). Дисплеят показва OFF (2).

9. Word изображение за импортиране Ако не се предприемат други действия, след 10 секунди дисплеят се връща към програмата и резервоарът за омекотител AD остава деактивиран. НЕ МОЖЕ ДА СЕ АКТИВИРА В СТАНДАРТЕН РЕЖИМ. За да го активирате, трябва да влезете отново в конфигурационния режим.

10. Докоснете отново бутона на резервоара за омекотител (1). Дисплеят показва индикатора на резервоара (2) и нивото на препарат по подразбиране (3).

11. За да зададете основна доза, докоснете неколкократно бутона за температура (1), за да регулирате дозата нагоре, и бутона за завъртане (2), за да я регулирте надолу. Минималната стъпка е 1 мл.

12. Ако не се предприемат други действия, след 10 секунди дисплеят се връща към програмата и резервоарът за перилен препарат за AD е активиран. МОЖЕ ДА СЕ АКТИВИРА / ДЕАКТИВИРА В СТАНДАРТЕН РЕЖИМ. Word изображение за импортиране


КРАТКА ТАБЛИЦА

РЕЖИМ НА НАСТРОЙКА (1)
СТАНДАРТЕН РЕЖИМ (2)
РЕЗЕРВОАР ЗА ПРЕПАРАТИЗКЛЮЧЕНДеактивиран
ВКЛЮЧЕНАктивиран / деактивиран
РЕЗЕРВОАР ЗА ОМЕКОТИТЕЛИЗКЛЮЧЕНДеактивиран
ВКЛЮЧЕНАктивиран / деактивиран


(1): СТАТУТ НА НАСТРОЙКАТА НА РЕЗЕРВОАРА В РЕЖИМ НА НАСТРОЙКА

(2): ДЕЙСТВИЯ, РАЗРЕШЕНИ В СТАНДАРТНИЯ РЕЖИМ