Отстраняване на отлагания от котлен камък

Последно актуализиран 18.5.2020 г. 14:12

Причини за декалциране:

Вътрешността на барабана на машината може да изглежда чиста и блестяща, но често е възможно отзад да има натрупан котлен камък, който не е видим непосредствено. Ако нагревателният елемент на машината е покрит с отлагания от котлен камък, това може да се отрази върху машината по няколко начина:

  • Нагряването на водата ще отнема повече време.
  • Ще се използва повече енергия.

Експлоатационният срок на нагревателния елемент ще се намали значително.

  • Възможно е нагревателният елемент да изгори.
  • Възможно е основните лагери на машината да се повредят.


Отлаганията от котлен камък се дължат на “твърдостта” на водата. Колкото по-твърда е водата, толкова по-вероятно е образуването на отлагания от котлен камък в машината.

  • Възможно е твърдостта на водата да е различна в някои региони. Това се дължи на подаването на вода от редица различни източници в зависимост от текущото потребление в региона. Свържете се с доставчика си на вода или с техническия отдел на местните власти за помощ.
  • Като превантивна мярка декалцирайте машината съгласно таблицата по-долу в зависимост от относителната твърдост на водата (стойност в °dH) в региона си.

Честота на декалцирането:

За постигане на по-добра ефективност и защита на пералнята препоръчваме котленият камък да се премахва редовно с помощта на продукт за декалциране от Electrolux. Колко често машината трябва да се декалцира, се определя от твърдостта на водата и от броя цикли на изпиране, които машината изпълнява ежедневно. Вж. таблицата по-долу за подробни насоки:

Честота на декалциране

Твърдост в °F

Твърдост в °e, °Clark

Твърдост в °dH 

Спецификации за твърдост на водата

< 2 цикъла на пране/ ден

2 - 4 цикъла на пране/ ден

> 4 цикъла на пране/ ден

0 - 7

0 - 5

0 - 4

Изключително мека

-

-

-

7 - 14

5 - 10

4 - 8

Мека

-

-

Веднъж годишно

14 - 21

10 - 15

8 - 12

Средно твърда

Всеки 6 месеца

Всеки 6 месеца

Всеки 6 месеца

21 - 32

15 - 22

12 - 18

Доста твърда

Всеки 6 месеца

 

Всеки 3 месеца

Всеки 3 месеца

> 32

> 22

> 18

Твърда

Всеки 3 месеца

Всеки 2 месеца

Всеки месец

 

Отстраняване на отлагания от котлен камък:

  • Препоръчваме препарат за декалциране от Electrolux. Можете да намерите подробни указания в ръководството, предоставяно с нашите продукти за декалциране.