Пералната машина изпомпва непрекъснато - не се показва съобщение за грешка

Последно актуализиран 23.5.2024 г. 7:58

Проблем:

Пералната машина непрекъснато изпомпва - не се показва съобщение за грешка

Отнася се за:

Перална машина


Разрешение:

1. Когато използвате новоинсталирана перална машина за първи път, тя може да започне да изпомпва вода непрекъснато.

  • Този проблем може да бъде решен чрез нулиране на уреда.
  • За да го нулирате, изключете захранването и го включете отново след около минута. 


2. При перални машини с Aqua Control поплавъкът в долната част може да изскочи от позицията си по време на транспортиране/претоварване, или ако машината подскочи силно по време на цикъл на центрофугиране поради неправилно регулирани крачета. 

  • Понякога проблемът може да бъде решен чрез накланяне на пералната машина напред, назад и настрани, така че поплавъкът да падне обратно на мястото си.
  • Регулирането на крачетата може да се провери с помощта на нивелир (вж. ръководството за употреба).


3. Проблемът може да бъде причинен и от запушен филтър.

Проверете и почистете филтъра за власинки в съответствие с инструкциите в ръководството за употреба.


4. Ако горните предложения не решат проблема, свържете се с оторизиран сервизен център.

За да ви помогнем да определите точното естество на проблема, препоръчваме посещение от нашите оторизирани техници, които да проверят уреда и да отстранят проблема.