Пералната машина показва код за грешка C9 или F9

Последно актуализиран 6.12.2019 г. 6:28

Възможна причина: дисбаланс по време на цикъла на центрофугиране. При по-ранните модели се препоръчва нулиране. 

Ръководство за нулиране:

C9 ERROR 

  • Започнете като затворите вратата и поставите селектора за цикъл на нула. 
  • Натиснете двата бутона в горната част (накисване и предпране).
  • Същевременно завъртете селектора за цикъл обратно на часовниковата стрелка до цикъла за деликатно центрофугиране. След това освободете двата бутона и продължете да въртите програмния селектор в обратна на часовниковата стрелка посока, докато стигнете до изключено (почти един пълен оборот).  
  • Опитайте да стартирате нормално пране. Ако на дисплея продължи да се показва код за грешка С9, лагерите на двигателя на уреда може да са неизправни.
  • Нулирайте уреда само веднъж. Честото нулиране води до износване на двигателя.  

Мотор:

Ако проблемът се появи отново, най-вероятно има проблем с двигателя или лагерите на двигателя.

За да отстраните този проблем, свържете се с упълномощен сервизен център.