Пералнята издава бучене/ шум от изпомпване

Последно актуализиран 4.12.2019 г. 14:27

Проблем: 

  • Пералнята издава бучене/ шум от изпомпване 

Приложимо към: 

  • Пералня с предно зареждане (интегрирана и самостоятелна) 
  • Перална машина с горно зареждане 

Решение: 

1. Нормално е пералнята да издава звук на бръмчене / помпане  

Пералнята започва цикъла, като изпомпва вода.

Когато пералнята приключи изпомпването, избраният цикъл продължава.