Пералнята не се центрофугира и прането е все още мокро в края на програмата

Последно актуализиран 31.10.2023 г. 6:10

Проблем

 • Пералнята не центрофугира
 • Пералнята показва код за грешка EF5
 • Прането е все още мокро в края на програмата

Отнася се за

 • Пералня
 • Пералня със сушилня

Решение

1. Уверете се, че ключалките за транспортиране са премахнати от задната страна на устройството.

Вижте ръководството с инструкции или отделната брошура за инсталиране, доставена с устройството, за инструкции за инсталиране. Изтеглете ръководството за потребителя

2. Нивелирайте пералната машина, като повдигнете или спуснете крачетата.

 • Използвайте нивелир, за да проверите дали машината е нивелирана на всички крака.
 • Регулирайте краката с гаечния ключ.


3. Уверете се, че уредът е поставен върху твърд и солиден под.

4. Уверете се, че прането е правилно заредено:

 • Уверете се, че пералната машина не е претоварена
 • За много леко зареждане, поставете артикулите в барабана на ръка и рестартирайте фазата на центрофугиране
 • Тествайте функцията центрофугиране, като стартирате програмата с празен барабан

Много лек товар може да причини проблеми с баланса във фазата на центрофугиране, което води до прекомерна вибрация.

5. Уверете се, че дренажният филтър не е запушен.

 • Почистете филтъра, ако е необходимо.
 • Подробната процедура може да бъде намерена в инструкцията за експлоатация, приложена към устройството.

6. Уверете се, че "Задържане на изплакването" не е избрано с програмата:

 • Финалното завъртане не се извършва, когато е избрана тази опция
 • Водата от последното изплакване не се източва, за да се предотврати намачкване на тъканите
 • Програмата за пране завършва с вода в барабанаАко горните предложения не решат проблема, препоръчваме ви да се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Electrolux

Предупреждение: Не препоръчваме да използвате продукта, докато проблемът не бъде напълно разрешен. Изключете продукта от контакта и не го включвайте отново, докато не се уверите, че е наред.

Причина

 • Възможен дисбаланс - Електронният контрол на баланса гарантира, че дрехите в пералната машина са балансирани, преди машината да започне да центрофугира. Това предотвратява излагането на пералнята на неравномерно натоварване, което може да я повреди.
 • Избрана е опцията "Задържане на изплакването" - когато е избрана тази опция, последното центрофугиране не се извършва
 • Уредът не е нивелиран - това може да попречи на пералната машина да центрофугира
 • Нестабилна основа - Повърхността, върху която е разположена пералната машина, е нестабилна, като дървен под, това може да попречи на пералната машина да върти барабана.
 • Запушен филтър - Ако дренажът не работи правилно, това може да доведе до спиране на центрофугирането на пералната машина