Пералнята показва съобщение за грешка Е10, С1 или издава 1 бипкане / 1 примигване

Последно актуализиран 29.4.2024 г. 5:00

Въпрос:

  • Пералнята показва съобщение за грешка Е10, С1 или издава 1 бипкане / 1 примигване. Указва проблем с непоемане на вода, недостатъчно поета вода или проблеми с дренажа. 

Приложимо към:

  • Пералня с предно натоварване (интегрирана и самостоятелна) 
  • Вашата нова перална машина 

Решение:

1. Проверете подаването на вода  

Затворете кранчето за вода и отстранете входящия маркуч.

Поставете кофа или друг подобен съд под кранчето.

Отворете кранчето и проверете дали от него излиза достатъчно вода.  

Би трябвало да можете да напълните 10-литрова кофа за около минута.   

2. Почистете филтъра във входящия маркуч до кранчето. 

Ако има филтър в крана за водата, където входящият маркуч се завинтва към пералнята, той също трябва да е чист.    

3. Осигурете правилно положение на дренажния маркуч  

Дренажният маркуч трябва да влиза не повече от 10 см в дренажния канал. Вижте указанията за монтиране във вашия наръчник на потребителя или отделна брошура за монтаж, предоставена с вашия уред. Можете да изтеглите наръчника на потребителя тук.  

4. Осигурете правилна височина на дренаж  

Височината на дренаж трябва да бъде не повече от 100 см и не по-малко от 60 см над основата на машината или както е показано в наръчника на потребителя. Вижте указанията за монтиране във вашия наръчник на потребителя или отделна брошура за монтаж, предоставена с вашия уред. Можете да изтеглите наръчника на потребителя тук.  

5. Почистване на помпата и филтъра  

Почистете помпата и филтъра за валма, включително лопатката на помпата (ако лопатката на помпата се вижда, завъртете я с молив и напасвайте отново филтъра). После започнете пране с гореща вода без да добавяте миещо средство, за да почистите дренажната система. За подробна процедура, вижте наръчника на потребителя, предоставен с вашия уред. Можете да изтеглите наръчника на потребителя тук.  

6. Проверете дали дренажният канал не е блокиран                                                                                                                     

Проверете дали дренажните канали отводняват достатъчно. Опитайте изпиране с дренажния маркуч в съд или мивка.   

7. Проверете дренажния маркуч за евентуална чупка или извиване  

Чупка или извиване в дренажния маркуч може да попречи на водата да тече през маркуча. Можете да го проверите зад машината.  

8. Използвайте по-малко миещо средство  

Когато се използва много миещо средство или се произвежда много пяна, системата за нивото може да се блокира от пяната. Можете да поправите това като изключите машината и разтърсите няколко пъти барабана напред и назад. Изчистете дренажната помпа/филтър и после промийте с гореща вода без миещо средство.  

9. Нулирайте уреда  

Изключете щепсела от контакта, изчакайте 30 секунди, след което го включете отново.   

8. Свържете се с оторизиран сервизен център  

Ако предложенията по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.    

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.