Вратата може да се отвори и изтича вода

Последно актуализиран 24.6.2020 г. 7:54

Проблем:

  • Вратата на пералнята може да се отвори и водата да изтече на пода

Отнася се за:

  • Перална машина с предно зареждане

Решение:

1. Започнете цикъл за източване, преди да изключите машината и да отворите вратата, в противен случай водата ще изтече на пода.

2. Свържете се с оторизиран сервизен център.

Ако вратата може да се отвори с вода в машината и горните съвети не разрешават проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.

Причина:

  • Ако е избран цикъл на пране със „ Задържане на изплакване “ и машината е била изключена чрез използване на програматора или изключване от захранването, вратата може да се отвори след няколко минути, въпреки че в машината има вода.

Внимание: Не препоръчваме да използвате уреда, докато проблемът не бъде напълно отстранен. Изключете го и не го включвайте отново, докато не сте сигурни, че е добре да го направите.