Вратата на пералната машина излъчва напукващ звук

Последно актуализиран 5.12.2019 г. 12:06

Пукащият звук от вратата може да се дължи на замърсявания по пантите на вратата.

  1. Почистването на пантите може да разреши този проблем и трябва да се прави с влажна кърпа. Уверете се, че сте премахнали видимите нишки и остатъци.
  2. Ако пантите са чисти, проверете дали има видими повреди.
  3. Ако вратата изглежда повредена или продължи да издава звук след почистване, свържете се с оторизиран сервизен център.