Вратата на пералнята не може да се отвори

Последно актуализиран 13.9.2022 г. 7:20

Въпрос: 

  • Вратата на пералнята не може да се отвори  

Приложимо към: 

  • Пералня с предно натоварване (интегрирана и самостоятелна)  

Решение:

1. Твърде кратко време след края на програмата  

Вратата може да се отвори около 5 минути след края на цикъла на пране (след като биметалът в ключалката на вратата се е охладил). Това е нормално.  

2. Проверете дали има вода в машината  

Ако има вода в машината, вратата не може да се отвори. Ако искате да отворите вратата, можете да го направите след като водата се е изпомпила или, ако е необходимо, като извършите аварийно отводняване на машината. Изпълнете следващите стъпки:  

  • отворете филтъра за валма и оставете водата да се оттече отпред в корито или в подов канал (на някои машини това се прави като отворите процеп във филтъра за валма и внимателно го отхлабите или, при машини без филтър за валма, като отхлабите дренажния маркуч откъм гърба на машината и после го положите на пода, така че водата да се отклони чрез дренажния маркуч )
  • проверете дали дренажните канали са в изправност почистете филтъра за валма пуснете цикъл на пране, за да видите дали проблемът е решен. 
  • За повече информация, вижте наръчника на потребителя, предоставен с вашия уред. 

3. Аварийно отваряне на вратата  

При някои машини, вратата може да се отваря при авария, например, като се дръпне надолу лост с помощта на отвертка или подобен предмет. Ако машината има аварийно освобождаване, то е разположено до филтъра за валма. Вижте пълното описание в наръчника на потребителя.

Бележка: Уверете се, че нивото на водата в барабана не е прекалено високо. Ако е необходимо, преминете към аварийно отводняване.    

Предупреждение: Опасност от изгаряния! Уверете се, че температурата на водата не е прекалено висока и прането не е горещо. Ако се налага, изчакайте докато се охладят.    

Предупреждение: Опасност от нараняване! Уверете се, че барабанът не се върти. Ако е необходимо, изчакайте докато барабанът спре да се върти.  

4. Нулирайте машината  

Изключете захранването към машината и го включете отново след около 20–30 секунди. После изпробвайте дали машината работи нормално.    

 5. Свържете се с оторизиран сервизен център  

Ако вратата не може да се отвори без вода в машината и съветите по-горе не решават проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.       

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.