Вратата на пералнята се отваря по време на пране

Последно актуализиран 24.6.2020 г. 7:49

Проблем

  • Вратата на пералнята се отваря в средата на цикъл

Отнася се за

  • Пералня

Решение

  1. Уверете се, че в барабана няма прекалено много пране (претоварване)
  2. Ако проблемът продължава, свържете се с оторизиран сервизен център

Причина

  • Прекалено много пране в барабана, което води до натиск върху вратата
  • Бравата на вратата или вратата е дефектна