Дръжката на вратата на пералнята със сушилня е повредена

Последно актуализиран 6.12.2019 г. 11:42

Когато един цикъл току-що е завършил, е възможно да изглежда, че дръжката е повредена и вратата не може да се отвори. Това е стандартна функция на заключването на вратата и обикновено се освобождава след 2 - 5 минути. След това проверете дали по частите на дръжката има видими признаци на повреда. Ако са повредени или все още не можете да отворите вратата, свържете се с оторизиран сервизен център.