Как да почиствате и поддържате пералня със сушилня Electrolux и да удължите живота ѝ

Последно актуализиран 26.6.2024 г. 9:11


Да се грижите добре за пералнята със сушилня Electrolux не е трудно и носи ползи както за Вас, така и за Вашето пране, машината и околната среда.


Редовното почистване и поддръжка влияят върху работата на уреда, като Ви спестяват време, пари и енергия.

Познаването на тези процеси Ви помага да избегнете повреди и да предотвратите скъпи ремонти и преждевременна подмяна. Те ще удължат живота на уреда, като ще му осигурят по-добра и по-ефективна работа и ще допринесат прането Ви да остане чисто и свежо.


Ето няколко съвета и списък с най-добрите начини за почистване и поддръжка на Вашата пералня със сушилня

 • Винаги изпразвайте джобовете и отстранявайте всички предмети от тях, преди да ги оставите за пране;
 • Никога не претоварвайте уреда с пране и не предозирайте перилния препарат; 
 • След употреба оставяйте вратата и чекмеджето за перилни препарати леко отворени; 
 • Редовно проверявайте и почиствайте уплътнението на вратата;
 • Редовно проверявайте дали барабанът е чист и пускайте профилактично пране веднъж месечно;
 • След всяка употреба, когато използвате сушилнята, почиствайте филтъра за влакна, ако има такъв;
 • Отстранете власинките от барабана;
 • На всеки два месеца почиствайте филтъра на дренажната помпа или когато на дисплея се появи код Е20;
 • На всеки два месеца почиствайте чекмеджето за перилни препарати;
 • На всеки шест месеца извършвайте дълбоко почистване и отстраняване на котлен камък;
 • От време на време почиствайте външната част на машината с неабразивен сапун и топла вода.

По-долу ще намерите по-подробна информация и инструкции стъпка по стъпка за това как да се справите с различните процедури за почистване и поддръжка на уреда. За да научите повече за Вашия конкретен модел, разгледайте ръководството за употреба.


Изпразнете всичко от дрехите, които ще перете

Честота: При всяко използване

Полза: Добре работеща пералня със сушилня

Забравените в дрехите предмети могат да причинят повреда на уреда или да блокират помпата за източване. Уверете се, че винаги проверявате дали има изпаднали вещи в барабана, преди да започнете нова програма за пране.

Инструкции

1. Преди да изперете дрехите, изпразнете всички джобове.

2. Закопчайте циповете, преди да поставите дрехите в машината, за да избегнете увреждане на другите тъкани.

3. Проверявайте редовно уплътнението на вратата/капака, филтъра на входящия маркуч и барабана за всякакви чужди предмети, като копчета, монети и др. и ги отстранявайте.

Съвети: Малките дрехи, като например бебешките чорапи, могат да се заклещят в барабана. Избягвайте това, като ги поставяте в торбички за пране, когато перете. 


Проветрявайте редовно Вашия уред 

Честота: След всяка употреба

Полза: Хигиеничната пералня със сушилня без бактерии Ви осигурява свежо пране

Барабанът и чекмеджето за перилни препарати на Вашия уред са места с висока влажност. Влагата може да доведе до появата на мухъл и лоша миризма, които могат да се предадат на прането Ви.

Инструкции

Проветрявайте машината си след всяко пране, за да запазите свежия мирис на дрехите.

Дръжте вратичката и чекмеджето за перилни препарати леко отворени, за да позволите на въздуха да циркулира.


Погрижете се за уплътнението на вратата и капака

Честота: На всеки два месеца

Полза: Зад гуменото уплътнение се развиват мръсотия, замърсявания и бактерии. Като го поддържате чисто, вашата пералня със сушилня ще остане чиста и свежа, а уплътнението ще издържи по-дълго.

Редовното пране при ниски температури и прекаленото количество перилни препарати могат да доведат до замърсявания, петна или мазни отлагания. 

Инструкции:

 1. Проверете уплътнението на вратата. Монети, копчета и други дребни предмети често се озовават там, затова редовно прокарвайте пръст по уплътнението, за да отстраните попадналите вещи.
 2. Почиствайте уплътнението на вратата, когато е необходимо с чиста и влажна кърпа отвътре и отвън.


Проверете дали барабанът е чист и стартирайте профилактично почистване

Честота: Веднъж месечно

Полза: Прането остава свежо и се предпазва от бактерии и миризми

Вие можете да перете при ниски температури, но веднъж месечно е добре да увеличавате градусите. Профилактичното почистване на високи градуси не само почиства барабана, но помага да се предотврати развитието на бактерии в него, които могат да причинят лоши миризми и мухъл. 

Ако машината Ви не разполага с програма за поддръжка, пуснете кратка програма за памук при висока температура (90 градуса) с празен барабан. 

Някои модели показват кога е време за почистване (средно след 60 цикъла) с икона или текстове съобщение. За да научите повече за конкретния модел, проверете ръководството за употреба

Инструкции:

1. Изпразнете барабана;

2. Ако машината Ви има функция AutoDose, деактивирайте я;

3. Стартирайте програма за памук с висока температура или програма за почистване, ако Вашият модел разполага с такава.

Редовно проверявайте дали барабанът е чист и от време на време го почиствайте с мека гъба. Не използвайте абразивен препарат за почистване на неръждаема стомана или телена гъба, тъй като това може да повреди повърхността. Подсушете го с чиста, мека кърпа.


Почистете филтъра за влакна, ако има такъв

Честота: След всяка употреба

Полза: Оптимизира времето за сушене и предотвратява голямото потребление на енергия

Ако искате да постигнете най-добрата ефективност на сушене, почиствайте филтъра след всяка употреба. По време на сушенето той събира мъх и влакна, които могат да доведат до по-дълъг цикъл и повишена консумация на енергия, в случай че не бъдат отстранени.

Инструкции за пералня със сушилня с термопомпа:

 • Отворете чекмеджето и извадете въздушния филтър, като го издърпате; 
 • Натиснете куката, за да отворите филтъра;
 • Използвайте влажна ръка или кърпа, за да почистите първичния филтър; 
 • Ако е необходимо, може да се използва прахосмукачка;
 • Ако е необходимо, извадете вторичния въздушен филтър и го почистете;
 • Поставете вторичния филтър отново на мястото му;
 • Затворете филтъра обратно.

Премахване на пух от барабана

Честота: След всяка употреба

Полза: Предотвратява полепването на влакна по тъканите при следващо пране

Някои видове тъкани могат да отделят влакна, които да залепнат за дрехите при следващо пране. За да избегнете това, просто почистете празния барабан, уплътнението и вратата с мокра кърпа след сушене. За да направите дълбоко почистване, стартирайте програмата за почистване и почистете филтъра за източване.


Почистете филтъра на дренажната помпа, за да избегнете повреда

Честота: На всеки два месеца

Полза: Осигурява по-ефективна работа на пералнята със сушилня

Ако машината Ви е оборудвана с филтър на дренажната помпа, почиствайте го на всеки два месеца, за да избегнете неправилно функциониране или когато на дисплея се появи код Е20. 

Инструкции:

Изключете машината от главния контакт. 


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не отстранявайте филтъра, когато машината работи. Не почиствайте помпата, ако водата е гореща. Изчакайте, докато водата изстине. 

1. Отворете и свалете капака.

Поставете плитка купа под дренажния филтър.

Завъртете филтъра наляво, на 180 градуса обратно на часовниковата стрелка, без да изваждате филтъра. Оставете водата да напълни купата. Когато се напълни, затворете филтъра и я изпразнете. След това повторете, ако е необходимо, докато изтече цялата вода.

Отстранете филтъра и го изплакнете под течаща вода, за да отстраните всички влакна или предмети.

Поставете филтъра обратно и го завъртете по посока на часовниковата стрелка. Уверете се, че сте го затегнали правилно, за да предотвратите течове. Затворете дренажния капак.

Филтърът на дренажната помпа може да изглежда различно при различните модели. За да сте сигурни, че боравите с дренажната помпа по правилния начин, моля, погледнете в раздела "Грижа и почистване" на ръководството за употреба на машината.


Почистете чекмеджето за перилен препарат

Честота: На всеки два месеца

Полза: За да гарантирате, че перилният препарат попада в машината и прането ви запазва свежия си мирис, е важно да предотвратите натрупването на отлагания. Почистете чекмеджето за перилни препарати, за да избегнете засъхване и образуване на плесен, които могат да блокират правилното подаване на препарат към барабана.

За повече информация относно Вашия конкретен модел, включително подробни инструкции как да извадите и почистите чекмеджето или резервоарите за моделите с AutoDose, проверете в ръководството за употреба. 

Инструкции:

1. Извадете чекмеджето, като го издърпате напред докрай. Освободете бутона за заключване и го изкарайте напълно от уреда.  

Механизмът за освобождаване е разположен отстрани на чекмеджето при някои машини (включително машините AutoDose и Universal Dose).

2. Когато отстраните чекмеджето, почистете вътрешната и долната му страна с топла чиста вода.

Не използвайте детергенти или избелващи препарати. Не забравяйте също така да свалите капака на отделението за омекотител (ако има такъв) и да го почистите.

3. Почистете вътрешността с помощта на малка четка. Обърнете специално внимание на горната част на отвора на чекмеджето, където се намират отворите за вода към дозатора.  

4. След като го почистите, стартирайте програмата за изплакване на празен барабан.


Предотвратяване появата на котлен камък 

Честота: На всеки шест месеца или по-редовно, ако твърдостта на водата в района е висока или умерена 

Полза: Поддържайте пералнята си със сушилня чиста за оптимална работа 

Частици от котлен камък и ръжда могат да се натрупат в барабана на пералната машина, намалявайки производителността, оставяйки петна по прането и причинявайки неприятни миризми. Ако водата във Вашия район е с висока или средна твърдост, редовно проверявайте барабана за наличие на варовик.

Дори ако Вашият перилен препарат съдържа агенти за омекотяване на водата, препоръчваме периодично да пускате цикъл с продукт за отстраняване на котлен камък в празен барабан. Това ще помогне за предотвратяване на натрупването на варовик. Два пъти годишно извършвайте дълбоко почистване на пералната машина, за да поддържате оптимална производителност.

Някои перални машини имат вградена функция за отстраняване на котлен камък. За повече информация относно Вашия конкретен модел, проверете ръководството за употреба.


Почистете външната част на машината

Честота: Периодично

Полза: Поддържайте машината чиста - без прах, мръсотия и власинки

Избърсването на външната част на машината, за да се отстранят мъхчетата, прахът и мръсотията, ще я запази в най-добрия ѝ вид.

Вашият уред се нуждае от нежно външно третиране. Почистете го с мек сапун и топла вода, за да отстраните замърсяванията, и го подсушете добре.

Избягвайте да използвате алкохол, парфюм, разтворители и химически продукти за почистване на пералната машина, както и абразивни препарати. 

Ако уредът Ви е поставен до душ, вана или мивка, ще трябва да го почиствате по-често, за да избегнете корозия.