Сушилнята на пералнята показва съобщение за грешка Е40 или издава 4 бипкания / 4 примигвания

Последно актуализиран 25.6.2020 г. 8:45

Въпрос:

  • Сушилнята  показва съобщение за грешка Е40 или издава 4 бипкания / 4 примигвания.  

Приложимо към:

  • Сушилня към пералнята (интегрирана и самостоятелна)  

Решение:

1. Проверете дали вратата е добре затворена  

Ако е необходимо, бутнете вратата здраво, за да а затворите. Чува се щракване.  

2. Проверете дали не се е захванало пране между уплътнението на вратата и стъклото й  

Ако е необходимо, махнете част от прането от барабана преди да започнете цикъла наново.  

3. В машината има твърде много пране (претоварване)  

Ако е необходимо, махнете част от прането от барабана преди да започнете цикъла наново.  

4. Проверете механичната ключалка за безопасност за деца (ако е приложимо)  

Освободете ключалката за безопасност за деца с помощта на монета или подобен предмет и опитайте отново.

За подробна процедура, вижте наръчника на потребителя, предоставен с вашия уред.

Можете да изтеглите наръчника на потребителя тук.  

5. Ключалката на вратата е неизправна  

Ако съветите по-горе не решат проблема, възможно е ключалката на вратата да е неизправна и трябва да се замени. Препоръчваме да се свържете с оторизиран сервизен център.       

Запишете си кода на съобщаваната грешка и го цитирайте, когато искате посещение от техник. Това няма да реши вашия проблем, но ще помогне на техникът ни да установи причината за проблема.    

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.