Светодиодът на пералнята със сушилня мига

Последно актуализиран 6.12.2019 г. 11:45
  • Проверете функционалните бутони, които е възможно да са предварително настроени на контролния панел на уреда. Някои или всички тези комбинации от светодиоди се включват или в началото, или по време на цикъл.
  • Ако в края на цикъла светне индикатор, възможно е цикълът да е завършен. Проверете дали вратата може да се отвори или дали броячът е нулиран. Ако уредът има дисплей, проверете дали се вижда End (Край). Не забравяйте, че са необходими около 3 – 5 минути, за да се отвори вратата след края на цикъл. Това е предпазна мярка за всички перални.
  • Възможно е цикълът да е бил прекъснат или поставен на пауза случайно. Опитайте да рестартирате цикъла, като натиснете бутона СТАРТ/ ПАУЗА.
  • Всички неизправности се показват с мигащ светодиод, обикновено съпроводен с код за грешка, изведен на дисплея. В този случай се свържете с оторизирания сервизен център.