Сушилнята има видими признаци на повреда

Последно актуализиран 23.6.2020 г. 14:27

Проблем:

  • Сушилнята има видими признаци на повреда

Отнася се за:

  • сушилня

Резолюция:

1. Откриване на щети при разопаковане на уреда:

  • Моля, свържете се незабавно с вашия търговец, за да уведомите, че уредът е бил повреден по време на доставката.

Предупреждение: Не се опитвайте да свържете или използвате уреда.

2. Откриване на повреди след инсталиране / използване на уреда за първи път:

В този случай трябва да се свържете с оторизиран сервиз, за да уведомите за щетите.

3. Искане на услуга:

  • Ако е възможно, посочете съответния компонент, когато заявите услуга от Оторизиран сервизен център.
  • За да ви помогнем да определите точния характер на проблема, препоръчваме ви да посетите някой от нашите оторизирани техници, за да провери уреда и да отстрани проблема.