Сушилнята Iron Aid не суши добре

Последно актуализиран 6.12.2019 г. 13:23

Прането е винаги намачкано:

80% от гънките ще се премахнат. Няколко гънки винаги ще остават.

 • Уверете се, че поставяте правилен обем пране (макс. 5 ризи) и избирате подходящи настройки.
 • Извадете дрехите от сушилнята веднага след като приключи. Закачете всички дрехи на закачалки и ги опънете, така че да им възвърнете формата.
 • Проверете дали уредът работи:
 • Напълнете резервоара за пара до максималното ниво.
 • Поставете вътре една суха, тънка памучна риза и изберете цикъла Update (Актуализация) (5 позиции надясно от положение Изкл.).
 • Заслушайте се, за да разберете дали се чува звук от въртенето на барабана (ако е възможно, поставете щипка за пране в машината).
 • След цикъла прането следва да е леко влажно и с по-малко гънки.
 • Проверете дали нивото на водата за пара в резервоара се е понижило.

Влажни дрехи:

При Iron Aid е нормално дрехите да са леко влажни след цикъл с пара.

 • Закачете дрехите за 10 минути на закачалка и те ще изсъхнат почти без гънки.
 • Задайте измерване на изсушаването:
  • Натиснете Sensitive (Деликатни) и Start (Старт) едновременно и задръжте бутоните за 10 секунди.
  • Натиснете Start (Старт), докато в долната част на дисплея се изведе C0 и хоризонтална лента.