Сушилнята издава необичайни звуци

Последно актуализиран 23.6.2020 г. 13:05

Проблем

 • Сушилнята издава необичайни звуци

Приложимо към:

 • Вентилационна сушилня:
 • Кондензационна сушилня
 • Сушилня с термо помпа
   

Решение:

Ако сушилнята издава необичайни звуци, вижте указания  по-долу, стъпка по стъпка.

1. Сушилнята издава звуци след нов монтаж:

Някои модели сушилни имат "автоматични" транспортни болтове на барабана.

 • Когато стартирате уреда за първи път, ще чуете тупкане, което означава, че транспортните болтове са освободени.
 • Това е абсолютно нормално и не представлява неизправност на машината.
 • Обикновено има и транспортна блокировка на дръжката на вратата, която трябва да се премахне ръчно. 

Забележка: Не можете да въртите барабана на ръка на нов уред, който не е бил стартиран.

По време на първото сушене може да чуете по-високи звуци, които са причинени от помпата, от сензора за влага или от филцовата лента, която първо трябва да се навлажни с малко вода. 

Друг възможен източник на шум е електрическата инсталация в задната част на уреда, която се намира до тръбата на вентилатора.

 • Издърпайте уреда леко настрани от стената, за да опитате дали това ще реши проблема.

2. Сушилнята издава бръмчене:

Двигателят може да е заседнал или да има проблем с движението.

 • Уредът може да е претоварен.
 • Извадете част от дрехите и опитайте отново.

3. Сушилнята издава бипкане или стържене:

Шумът може да е причинен от сензора за влага или от филцовата лента, която първо трябва да се навлажни с малко вода.

4. Сушилнята издава металичен звук:

Ако вашата машина има термо помпа, тези звуци са нормални.

 • Термо помпата е компресор, който работи при високо  налягане и може да издава металически, чукащи звуци.

5. Сушилнята издава скърцащ звук:

Това може да е причинено от електрическата инсталация до тръбата на вентилатора или от разхлабен вентилатор.

 • Издърпайте уреда леко настрани от стената

6. Сушилнята издава стържещ звук:

Шумът може да е причинен от датчика за влага или филцовата лента.

 • Ако машината е нова, шумът вероятно ще изчезне след известно време.
 • Шумът може да идва и от елементи от прането в машината: катарами, ципове, копчета и подобни.
 • Ако шумът не изчезне постепенно с времето, препоръчваме да се свържете с оторизиран сервизен център.

7. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако предложенията по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.

Внимание: Не препоръчваме използването на уреда, докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете уреда от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.