Сушилнята издава необичайни звуци

Последно актуализиран 21.12.2023 г. 11:14

Проблем

 • От сушилнята идват необичайни шумове
 • Сушилнята е шумна

Отнася се за

 • Сушилня с вентилация
 • Кондензаторна сушилня
 • Сушилня с термопомпа

Решение

По време на цикъла на сушене може да се чуят различни шумове по различно време.

Това са напълно нормални работни звуци.

Вижте примерите по-долу:

Работещ компресор

В началото на цикъла на сушене (първите 3-5 минути) може да има малко по-високо ниво на звука. Това се дължи на стартирането на компресора. Това е нормално за уреди с компресор, като хладилници и фризери

Въртящ се барабан


Работещи вентилатори

Работеща помпа и прехвърляне на конденз в резервоара


Ако сушилнята издава необичайни шумове, вижте предложенията по-долу за инструкции стъпка по стъпка.

1. Сушилнята издава шум след нова инсталация:

Някои модели сушилни имат „автоматични“ транспортни болтове на барабана.

 • Когато стартирате уреда за първи път, ще чуете удар, който показва, че транспортните болтове са били освободени.
 • Това е напълно нормално и не е неизправност на машината.
 • Забележка: Ако ключалките на барабана не се освободят правилно, те ще причинят шум, когато барабанът се върти.

  Вижте свързана статия за това как да разрешите този проблем: Сушилната машина генерира стържещ/триещ шум, докато барабанът се върти

 • Обикновено има и транзитен блок в отвора на вратата, който трябва да се отстрани ръчно. Вижте снимката по-долу

Забележка: Не можете да завъртите ръчно барабана на нов уред, който не е стартиран.

По време на първите операции по сушене можете да чуете звуци с по-високо ниво, които се причиняват от помпата, сензора за влага или филцова лента, която трябва първо да се намокри с малко вода.

Друг възможен източник на шум е електрическата инсталация в задната част на уреда, която е до корпуса на вентилатора на уреда.

 • Издърпайте уреда леко настрани от стената, за да опитате и да видите дали това решава проблема.

2. Сушилнята издава бръмчене:

Моторът може да е блокирал или да има проблеми с движението.

 • Уредът може да е претоварен.
 • Премахнете някои от елементите и опитайте отново.

3. Сушилнята издава звуков сигнал или стържещ шум:

Шумът може да бъде причинен от сензора за влага или филцовата лента, която първо трябва да се намокри с малко вода.

4. Сушилнята издава метален шум:

Ако вашата машина е оборудвана с термопомпа, тези звуци са нормални.

 • термопомпата е компресор, работещ при високо ниво на налягане и може да издава метални, тропащи звуци.

5. Сушилнята издава тракащ шум:

Това може да се дължи на електрически инсталации до корпуса на вентилатора или вентилаторът може да е разхлабен.

 • издърпайте уреда леко настрани от стената

6. Сушилнята издава стържещ шум:

Шумът може да е причинен от сензора за влага или филцова лента.

 • Ако машината е нова, звукът вероятно ще изчезне след известно време.
 • Шумът може да идва и от частите за пране в машината: метални катарами, ципове, копчета и подобни предмети.
 • Ако звукът не изчезне постепенно с течение на времето, препоръчваме да се свържете с оторизиран сервизен център.

7. Свържете се с оторизиран сервизен център.

Ако горните предложения не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.

Причина

В началото на цикъла на сушене (първите 3-5 минути) може да има малко по-високо ниво на звука. Това се дължи на стартирането на компресора. Това е нормално за уреди с компресор, като хладилници и фризери