Сушилнята показва код за грешка ЕНО, ЕН0

Последно актуализиран 5.12.2019 г. 8:43

Въпрос:

  • Сушилнята показва съобщение за грешка ЕНО, ЕН0. Указва проблем с електрозахранването.

Приложимо към:

  • Вентилирана сушилня
  • Кондензерна сушилня
  • Сушилня с нагревателна помпа

Решение:

1. Проверете електрозахранването, като включите различен уред в същия контакт и вижте дали той ще работи

Ако и другият уред не работи, най-вероятно има проблем с окабеляването.

Предупреждение: Никога не използвайте удължителен кабел за свързване на уреди. Това може да предизвика късо съединение или опасност от пожар.

Важно: Свържете се с местен електротехник за съвет и насоки относно отстраняване на проблеми с окабеляването.

2. Нулирайте уреда

  • Отстранете щепсела от контакта, изчакайте 30 секунди и отново го включете (Същият резултат може да се постигне с помощта на аварийния прекъсвач).
  • След като свържете уреда към мрежата, включете го и изберете програма.

3. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако предложенията по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен инженер.


БЕЛЕЖКА: В зависимост от проблема, може да бъдете таксуван за сервизно посещение от инженер, дори през време на гаранционния срок.
Запишете си кода на съобщаваната грешка и го цитирайте, когато искате посещение от инженер. Това няма да реши вашия проблем, но ще помогне на инженера ни да установи причината за проблема.


Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.

Полезна ли Ви беше тази статия?