Сушилнята показва код за грешка СD

Последно актуализиран 23.6.2020 г. 14:19

Ако сушилнята показва код за грешка СD, има проблем със заключването на вратата. Ако вратата е затворена правилно, обърнете се към оторизиран сервизен център.