Сушилнята показва съобщение за грешка E50

Последно актуализиран 23.6.2020 г. 12:56

Проблем:

  • Сушилнята показва съобщение за грешка E50. Това показва проблем с мотора или софтуера.

Приложимо към:

  • Вентилационна сушилня
  • Кондензационна сушилня
  • Сушилня с термо помпа

Решение:

1. Нулирайте уреда

  • Изключете щепсела от контакта, изчакайте 30 секунди и отново го включете (Същият резултат може да се постигне с помощта на аварийния прекъсвач). 
  • След като свържете уреда към мрежата, включете го и изберете програма.

2. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако предложенията по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.

Запишете си кода на съобщаваната грешка и го цитирайте, когато искате посещение от техник. Това няма да реши вашия проблем, но ще помогне на техникът ни да установи причината за проблема.

Внимание: Не препоръчваме използването на уреда, докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете уреда от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.