Сушилнята показва съобщение за грешка "Err"

Последно актуализиран 23.6.2020 г. 14:00

Проблем:

  • Сушилнята показва съобщение за грешка "Err". То се появява, когато има опит за промяна на програмата или на настройка след стартиране на програмата или ако избраната опция не може да се използва с избраната програма.

Приложимо към:

  • Вентилационна сушилня
  • Кондензационна сушилня
  • Сушилня с термо помпа

Решение:

1. Включете и изключете сушилнята, после изберете желания цикъл и опции.

В ръководството за потребителя ще намерите допълнителна информация. Можете да изтеглите наръчника на потребителя тук.