Сушилнята поврежда дрехите

Последно актуализиран 23.6.2020 г. 14:01

Проблем: 

  • Сушилнята поврежда дрехите

Приложимо към: 

  • Вентилационна сушилня 
  • Кондензазионна сушилня 
  • Сушилня с термо помпа 

Решение: 

1. Проверете дали има разхлабени части в барабана  

Други причини, които могат да повредят дрехите, са отворени ципове, копчета и други предмети. 

2. Свържете се с оторизиран сервизен център  

Ако предложенията по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.   

Предупреждение: Не препоръчваме използването на изделието докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете изделието от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.