Светлината в барабана на сушилнята не свети

Последно актуализиран 23.6.2020 г. 14:12

Ако светлината в сушилнята не светва, може да има проблем с крушката. В някои случаи можете да смените крушката и сами. Вижте ръководството за употреба.

В случай на светодиодни крушки, свържете се с упълномощен сервизен център, който да ги смени.