Вратата на сушилнята не се отваря

Последно актуализиран 6.12.2019 г. 12:59
Ако вратата на сушилнята не може да бъде отворена, проверете дали някоя от частите на дръжката има видими признаци на повреда. Ако са повредени или вратата все още не може да бъде отворена, свържете се с оторизиран сервизен център.