• Чудесно място за замразяване на продуктите, които използвате често
    • Нов дизайн на полиците, който премахва ограниченията за зареждане на хладилника.
    • По-голяма гъвкавост при охлаждане на вашите продукти
    • Безпроблемно инсталиране на хладилника само за един миг