Сушилни с термопомпа PerfectCare

CycloneCare 900
CycloneCare с технологията 3D Sense има уникални сензори, които сканират дълбоко в тъканите и автоматично регулират настройките за идеално равномерни резултати.
CycloneCare 900
  • wm-sensicare-icon-blue
  • td-gentle-care-icon-blue
  • wm-connectivity-icon-blue
  • wd-delicatecare-icon-blue
  • td-cyclonecare-icon-blue
SensiCare
SensiCare сензори измерват влажността и регулират времето за сушене.
Вижте всички CycloneCare 900
CycloneCare 900
CycloneCare с технологията 3D Sense има уникални сензори, които сканират дълбоко в тъканите и автоматично регулират настройките за идеално равномерни резултати.
Вижте всички CycloneCare 900
CycloneCare 900
  • wm-sensicare-icon-blue
  • td-gentle-care-icon-blue
  • wm-connectivity-icon-blue
  • wd-delicatecare-icon-blue
  • td-cyclonecare-icon-blue
SensiCare
SensiCare сензори измерват влажността и регулират времето за сушене.