Създадени в Швеция, посветени на устойчивия начин на живот

Изменението на климата е факт и само заедно можем да му повлияем! Приемането на по-устойчив начин на живот е едно от нещата, които можем да направим. Преминаването към по-енергийно ефективни домакински уреди носи ползи както за околната среда, така и за потенциални дългосрочни икономии на средства. В Electrolux създаваме иновации, които ни открояват днес и помагат за изграждането на едно по-добро утре. Нашата цел е да ви помогнем да живеете по-устойчиво и да създадем устойчиви практики за в бъдеще.

 

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ В НАШИЯ ДОКЛАД ЗА УСТОЙЧИВОСТ

Прогрес към по-устойчив начин на живот

 • Хладилник, предназначен за съхраняване на храни, показващ пресни зеленчуци
  Прецизна температура за по-малко хранителни отпадъци

  Хладилникът Cooling360 от серия 800 подобрява съхранението на храната чрез равномерно разпределение на температурата и ефективни вентилационни отвори, като удължава свежестта на съставките и намалява отпадъците.

 • Дънково яке, проснато на плажа, с препратка към природосъобразен начин на живот
  Намаляване на отделянето на микропластмасови влакна

  С малко усилие от ваша страна нашият микропластмасов филтър помага да се намали количеството микропластмасови влакна, които попадат в отпадъчните води при пране на синтетични дрехи.

До края на 2022 г. Electrolux ще намали емисиите си на парникови газове с 82% в сравнение с 2015 г.

Electrolux EcoLine

Ние разбираме сложността при избора на по-устойчиви и енергийно ефективни домакински уреди.

Ето защо създадохме Electrolux EcoLine. Electrolux EcoLine е селекция от нашите най-енергийно ефективни уреди. 

98% от електроенергията, използвана в глобалните дейности, идва от възобновяеми източници.

Electrolux Group активно работи за постигане на 100% възобновяема електроенергия в световен мащаб до 2025 г.

Електроенергията представлява 60% от общото потребление на енергия на Electrolux Group и е ключов компонент от пътя на компанията към премахване на използването на изкопаеми горива в дейността й до 2030 г. и по цялата верига на създаване на стойност до 2050 г.

Хладилник с вътрешна облицовка от 70% рециклирана пластмаса

Запознайте се с нашите иновативни хладилници от сериите 500-900 с вътрешни облицовки от 70% рециклирана пластмаса, които определят стандартите за по-устойчив дизайн на хладилниците.

Други теми, свързани с устойчивостта, които ни вълнуват

 • Чисти дрехи, окачени на закачалка, които се перат при температура 30 градуса, за да се пести енергия
  Доклад за истината за прането

  Разгледайте нашето проучване по отношение на режима на пране: Намаляването на температурата на пране до 30°C, използването на по-енергийно ефективни уреди и освежаването с пара са от решаващо значение за намаляване на въглеродния отпечатък и борбата с глобалното затопляне.

 • Готвене на храна на котлон с демонстрация на ежедневен устойчив живот
  Electrolux FoodFoundation

  Фондация Electrolux Food инвестира в храни и устойчивост. Надяваме се да вдъхновим по-устойчиво готвене и да подкрепим нуждаещите се чрез образование и помощ. Досега нашата фондация е работила с над 150 000 души.

 • Различни видове зеленчуци на маса за вдъхновение за по-добро хранене и устойчив живот
  11 годишна програма за по-добър живот

  11-годишната програма "По-добър живот" на Electrolux се фокусира върху глобалната устойчивост, като до 2030 г. ще бъдат предприети 100 действия в сферата на по-доброто хранене, грижата за дрехите, домашната среда и дейностите на компанията, за да се насърчи един по-устойчив свят.