Перални със сушилня

Спестете място с пералня със сушилня. Също толкова добра, колкото две отделни машини, с нея можете да перете и сушите дрехите си наведнъж.

Перални със сушилня
5 от 5
  • Настройте цикъла на пране според графика си
  • Спестете време и пари като изпирате и сушите по-голям обем наведнъж
  • Пране, което е готово точно когато вие кажете
  • Система DualCare при серия PerfectCare 700 регулира температурата и движенията на барабана спрямо зареждането
  • DualCare: двойна грижа в едно пространство
  • Система SensiCare за автоматично регулиране на консумацията
  • Система с пара SteamCare за намаляване на гънките по прането
  • От сухо до сухо с пералня със сушилня PerfectCare 700
  • Система DualCare: най-добрата грижа за прането и сушенето
  • Открийте силата и предимствата на парата
  • SensiCare System - технология, която моделира всяка програма за пране.
  • От сухо до сухо с пералня със сушилня PerfectCare 700
  • Система DualCare: най-добрата грижа за прането и сушенето
  • Открийте силата и предимствата на парата
  • SensiCare System - технология, която моделира всяка програма за пране.
  • Готови за носене дрехи с едно зареждане в пералня със сушилния PerfectCare 700
  • Система DualCare: най-добрата грижа за прането и сушенето
  • Открийте силата и предимствата на парата
  • SensiCare System - технология, която моделира всяка програма за пране.