Electrolux EcoLine

Нашите най-енергийноефективни уреди - пестят ресурси и същевременно осигуряват изключителна производителност.

85%

Нашите научнообосновани наблюдения показват, че най-голямото въздействие върху климата на уредите се случва по време на тяхната употреба. По време на експлоатацията на един уред около 85%* от въздействието му върху околната среда се проявява у дома. Ето защо ние разработваме иновативни продукти, които помагат за намаляване на въздействието върху околната среда - продукти, които осигуряват ефективност без компромиси. Продуктите EcoLine ви помагат да направите най-енергийно ефективния избор всеки път, когато ги използвате.

*Източник: Electrolux Group LCA глобална референция. Данните се предоставят при поискване

Прочетете повече

Принципи за подбор на EcoLine уреди

Уредите Ecoline са избрани на база влиянието им върху околната среда.

Най-ефективните и конкурентни на европейския пазар енергийни стикери.

Функции разработени, за да бъдат ефективни без усилия.

ТЪРСЕТЕ ЕТИКЕТИТЕ

По-долу ще откриете символите и етикетите, свързани с продуктите Electrolux EcoLine. Те ще Ви помогнат да идентифицирате някои от основните предимства и характеристики в тази продуктова гама.

Electrolux EcoLine

Продуктите Ecoline са подбрани на база ефективност и въздействие върху околната среда през целия им експлоатационен живот.

Енергиен стикер

Европейското законодателство класифицира продуктите от най-ефективни до най-малко ефективни според тяхната консумация на енергия в кВч.

YourEko

Независима система на оценяване, която представя финансовото отражение спрямо специфичната за страната енергийна ефективност.