• Увеличете възможностите си в готвенето
  • Възможността да готвите по начина, по който искате
  • Гответе без да отделяте време в мислене с помощта на автоматичните програми
  • Директно продължавате с готвенето – вашата храна е напълно размразена
  • The complete microwave oven
  • Лесно за употреба управление
  • Директно продължавате с готвенето – вашата храна е напълно размразена
  • Ясна информация за статуса на приготвяне
  • Перфектно се вписва в интериора на вашата кухня
  • Спестете си време благодарение на бързото и лесно готвене
  • Директно продължавате с готвенето – вашата храна е напълно размразена
  • Незабавна информация за статуса на приготвяне на вашето ястие
  • Повече пространство и повече гъвкавост във вашата кухня
  • Гответе без да отделяте време в мислене с помощта на автоматичните програми
  • Една лесна стъпка до желаните настройки
  • Директно продължавате с готвенето – вашата храна е напълно размразена
  • Перфектно се вписва в интериора на вашата кухня
  • Спестете си време благодарение на бързото и лесно готвене
  • Директно продължавате с готвенето – вашата храна е напълно размразена
  • Незабавна информация за статуса на приготвяне на вашето ястие